Saturday, September 22, 2012

Gang Of Four

The good life was so illusive

Monday, May 23, 2011

FACEmerna, TWITTirajuća, LINKEDINarna POLITIKA


Ako je za verovati Wikipedia.org onda su društveni mediji (social media), mediji za društvenu interakciju koji koriste izrazito pristupačne i „rastegljive“ tehnike komunikacije. Društveni mediji koriste internet-bazirane i mobilne tehnologije da pretvore komunikaciju u interaktivni dijalog. Takođe, ovi mediji omogućavaju stvaranje i razmenu korisnički-generisanog sadržaja kombinujući tako tehnologiju i društvenu interackiju za ko-kreiranje vrednosti.

Javna tajna je da su političke partije bile među prvim pokretačima i/ili barem najvatrenijim pristašama društvenih medija, obavljajući posao bolje od mnogih „kreativnih“ agencija kada je upotreba ovog novog modela komunikacije u pitanju. Na žalost, ovo je učinilo društvene medije veoma dosadnim mestom, sada više nego ikad.

Thursday, April 21, 2011

Sin consentimiento

APATIJA, APSTINENCIJA, ZAMOR GLASAČA ILI NEPRISTAJANJE?

Politička apatija se definiše kao kolektivna i/ili individualna indiferentnost prema političkim događajima i političkim/društvenim pokretima; a šta se dešava kada te instance postanu sumanute, inertne, korumpirane i skoro nedodirljive?!  Da li je aktivno bojkotovanje izbora u situaciji koja je skoro nepromenjiva jednako trošenju energije recitujući 10 Zapovesti u Sodomi i Gomori?

Pristanak onih kojima se upravlja je osnovni standard legitimiteta vlasti. Bez pristanka glasača, ona nema prava da njima vlada. Većine država vrlo široko definišu ovaj monopol “pravedne” sile koju koriste. Takođe, u “slobodnim” demokratskim društvima, primarni instrument za izražavanje ili odobravanje ovog svojevrsnog pristanka je ceremonija “izbora” u kojima pojedinci biraju državnu upravu glasajući za kandidate (najčešće) političkih stranaka. Poslednjih nekoliko ceremonija u Srbiji je održano uz veliko učešće glasača bez obzira na prirodu izbora (predsednički, skupštinski, lokalni). Da li je to solidan dokaz da pristajemo na ovakvu vlast, političke strukture i “pravedne” sile koje koriste za “našu dobrobit”? Kada bi u nekim južno-američkim ili azijskim državama imali slične rezultate, tamošnje vlasti bi najverovatnije zavele vanredno stanje zbog masovnog bojkota izbora.


Thursday, January 20, 2011

Informaciono zagađenje

...telefon, faks, e-mail, weblog, instant messaging, sms, mms... spisak načina za elektronsku komunikaciju vrtoglavo raste u 21. veku

Nekima su ove alatljike sa samo par klikova mišem i treptaja ekrana promenila način na koji rade i žive. Da li je došao trenutak da kompjutere stavimo na svoje mesto i povratimo svoje živote?

Dnevni zagađivači

Kada je u okvirima Svetski Rasprostranjene Mreže (World Wide Web) 90-ih godina prošlog veka uspostavljen funkcionalan navigacioni sistem, e-mail i internet su postali ključni načini brze i jednostavne komunikacije; ali čak i tada je bilo dosta debata preopterećenosti informacijama.

Wednesday, March 31, 2010

Kraljevi anarhije


Istorijat “savremenog” poimanja ljudskih prava – Ne tako svetla strana

Neki vrlo uvaženi istoričari uzimaju 1215. godinu i velike nerede koji su primorali engleskog kralja Džona da potpiše Veliku povelju (Magna Carta) koja je ipak samo formalizovala običajno pravo i “zajednicu kraljevstva“. Istovremeno sa razvojem društva, tokom poslednjih 800-ak godina, razvijala se i ideja koja nam je danas poznata kao “prava čoveka“.

Ipak, ne možemo pobeći činjenici da su ti prvi temelji na putu ka ostvarivanju onoga što mi danas popularno zovemo ljudska prava, najpre obuhvatili “božansko pravo kraljeva”